Utbildningar

-Allmän gaskunskap, grundutbildning:

Ett program om gaser och deras egenskaper. Programmet behandlar luftgaser och de övriga som finns i vardagshanteringen. Programmet bygger på gasfakta och teknisk erfarenhet. ”Vad man skall tänka på” är prioriterat.

- Praktisk handhavande:

Ett program som vänder sig till dig som behöver veta hur du skall göra och tänka på i vardaglig hantering av gasflaskor och utrustning. De vanligaste utrustningarna genomgås och ton vikt lägges på vad och hur du skall tänka och göra.

-Säkerhet i samband med gashantering:

Ett program som behandlar säkerheten i sin helhet, punkt för punkt. Här listas allt bit för bit. Allt som finns runtom belyses.

- Praktisk handhavande för tekniker:

Ett mer djuplodande program för dig som kommer att jobba mycket med gasutrustning. Här behandlas frågor och handhavande i djupare diskussioner. Tänkt för den som bara arbetar med gas och dess utrustningar.