Kundsegment

Till vem vänder sig denna sida?

  • Företag i gasbranshen.
  • Företag med daglig hantering av gas.
  • Serviceföretag i gasbranshen.
  • Installationsföretag av olika slag med anknytning till gas
  • Skolor på gymnasienivå
  • Utbildningsföretag
  • Konsulter
  • Institutioner med gashantering